Informacja dotycząca zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Trzcianne, dnia 09.06.2020r.

WÓJT GMINY TRZCIANNE
19-104 TRZCIANNE
ul. WOJSKA POLSKIEGO 10
OSO.500.24.2020

INFORMACJA

Zgodnie z zarządzeniem nr 106/20 Wójta Gminy Trzcianne z dnia 18 maja 2020r. w sprawie ustanowienia dla pracowników Urzędu Gminy Trzcianne dnia wolnego od pracy i ustalenia odpracowania 12 czerwca 2020r.(piątek) jest dniem wolnym od pracy. Mając na uwadze upływający w tym dniu termin przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w związku z § 6 ust. 3 pkt 3 Uchwały Nr 161/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 czerwca 2020r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r. informuje, iż 12 czerwca 2020r. zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych należy dokonać poprzez przesłanie ich w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: trzcianne@trzcianne.pl Oryginały dokumentów należy wówczas przesłać niezwłocznie do Urzędu Gminy Trzcianne pocztą tradycyjną na adres ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne.

WÓJT
Marek Krzysztof Szydłowski

Drukuj