OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TRZCIANNE

Mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obywateli w związku z wystąpieniem stanu epidemii na podstawie art.13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 697 ) uprzejmie informuję, że od dnia dzisiejszego do odwołania w tutejszym Urzędzie będą załatwiane wyłącznie niezbędne  sprawy z zakresu :

  1. rejestracji stanu cywilnego,
  2. ewidencji ludności i dowodów osobistych,
  3. pomocy społecznej,
  4. świadczenia usług komunalnych (woda, ścieki ,odpady),
  5. administracji architektoniczno-budowlanej , w tym dotyczące

 

  • decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020r. poz. 293 i 437),
  1. ochrony środowiska w tym dotyczące :
  • decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 55 i 471),
  • decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2016 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55 i 471).

             Jednocześnie informuję, że w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników Urząd Gminy Trzcianne od 23 marca 2020r. do odwołania Urząd Gminy Trzcianne zostaje zamknięty dla interesantów, z wyjątkiem osób dokonujących rejestracji urodzeń i  zgonów w Urzędzie Stanu Cywilnego, która może nastąpić tylko po wcześniejszym zgłoszeniu się telefonicznie: 85 738 50 56 lub e-mailowo: trzcianne@trzcianne.pl

               Osoby dokonujące czynności urzędowych o których mowa w niniejszym ogłoszeniu prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 85 738 50 56 lub e-mailowo: trzcianne@trzcianne.pl

               Urzędnicy w Urzędzie Gminy Trzcianne pracują bez zmian, bez bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami w godz. 7:30 – 15:30. Sprawy można załatwiać przez Internet (trzcianne@trzcianne.pl) i telefon (85 738 50 56). Bardzo prosimy wykorzystywać tę możliwość w pilnych kwestiach.

 

Książka teleadresowa dostępna jest na stronie: http://ug.trzcianne.pl/kontakt/

 

 

 

Wójt Gminy

 

Marek Krzysztof Szydłowski

Drukuj