Przebudowa drogi gminnej Nr 104716B od drogi powiatowej Nr 1841B Krypno Wielkie – Downary do m. Stare Bajki

 

 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

W dniu 15 grudnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Wójt Marek Krzysztof Szydłowski podpisał umowę na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego Gminy Trzcianne pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 104716B od drogi powiatowej Nr 1841B Krypno Wielkie – Downary do m. Stare Bajki”. Przyznana umową kwota dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej wynosi 1 992 719 zł. tj. 63,63 % kosztów kwalifikowalnych operacji. Inwestycja planowana jest do realizacji w przyszłym roku.

Z up. Wójta

Krzysztof Piotr Sulima

Zastępca Wójta

Drukuj