Rolniczki motorem innowacji w gospodarstwach rolnych w Polsce

„Rolniczki motorem innowacji w gospodarstwach rolnych w Polsce”
Podlaska Izba Rolnicza przystępuje do organizacji III edycji konkursu „Rolniczki motorem innowacji w gospodarstwach rolnych w Polsce”
Kobiety zaangażowane w rolnictwo odgrywają kluczową rolę w rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa. Z najnowszych statystyk wynika, że stanowią one 42% rolniczej siły roboczej w UE. 30% tych kobiet zarządza gospodarstwami. Wkład pracy małżonek rolników i członków rodzin pozostaje często niezauważony. Zamysł Konkursu powstał w 2017 roku, inicjatorem była Rada Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR, by uwidocznić rolę kobiet zaangażowanych w rolnictwo na obszarach wiejskich, a także docenić wiele innowacyjnych metod stosowanych przez nie w rolnictwie i pozwalających na zróżnicowanie dochodów w gospodarstwach.

REGULAMIN KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO -„Rolniczki motorem innowacji w gospodarstwach rolnych w Polsce” 2021

Załącznik nr 1 Formularz uczestnictwa

Załącznik nr 2 Oświadczenie o przyjęciu zasad udziału w konkursie wojewódzkim

Załącznik 3 Oświadczenie o ochronie danych osobowych RODO PIR

Załącznik 4 Oświadczenie nt. wyrażenia zgody na zgłoszenie do konkursu w Brukseli

Drukuj