Syreny Alarmowe

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mońkach informuje, że
w dniu 17 września 2020 roku, o godz. 17.00 na terenie powiatu
monieckiego zostaną uruchomione syreny alarmowe, w celu upamiętnienia
81 rocznicy agresji wojsk sowieckich na Polskę. Uruchomienie syren w
tym dniu będzie jednoczesnym sprawdzeniem sprawności systemu
alarmowania, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7
stycznia 2013 r., w sprawie systemów wykrywania skażeń i
powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych
sprawach (DZ. U. 2013 poz. 96). Sygnały alarmowe przekazywane w tym
dniu będą ćwiczebne.

Drukuj