Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

gopstrzciannelogo

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

Aktualności

08 sierpień 2019

Informacja na temat suszy

Wójt Gminy Trzcianne, informuje rolników posiadających uprawy kukurydzy na kiszonkę i ziarno, krzewów owocowych oraz rośliny strączkowe na terenie gminy Trzcianne, którzy ponieśli szkody suszowe, że  została powołana komisja do oszacowania strat suszowych wyłącznie w kukurydzy uprawianej, krzewach owocowych i roślinach strączkowych na gruntach ornych V i VI klasy zgodnie z wytycznymi dla komisji szacujących straty spowodowane przez suszę.

Jednocześnie informujemy, że aby móc otrzymać pomoc za straty spowodowane suszą w bieżącym roku w gospodarstwie rolnym, straty suszowe muszą wynieść co najmniej 30 % w stosunku do wszystkich upraw.

02 sierpień 2019

Dofinansowanie w ramach PROW 2014 - 2020

PROW LOGO

Gmina Trzcianne zrealizowała projekt pn.: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody
w Trzciannem z budową otworu studziennego i budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Trzcianne oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej we wsi Niewiarowo gmina Trzcianne”. W ramach zadania została wybudowana oczyszczalnia przydomowa przy świetlicy wiejskiej we wsi Niewiarowo, rozbudowana stacja uzdatniania wody o dodatkowy zbiornik wyrównawczy o pojemności 100 m3 w Trzciannem na której wykonana została również nowa studnia o głębokości 70 m. W ramach projektu została wybudowana sieć wodociągowa o długości 7 760 m wraz z przyłączami o długości 1260 m do budynków mieszkalnych na koloniach wsi Zucielec, Zubole i Chojnowo.

Projekt współfinansowany jest w ramach programu „Gospodarka wodno-ściekowa” poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną
i w oszczędzanie energii” objętego Programem rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Celem operacji jest poprawa życia mieszkańców gminy Trzcianne poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody w Trzcianne wraz z budową otworu studziennego, budową sieci wodociągowej na terenie gminy Trzcianne i przydomowej oczyszczalni ścieków we wsi Niewiarowo. Wartość brutto projektu 1 323 824,01 zł. Wysokość przyznanej pomocy 605 746 zł. tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych projektu.

29 lipiec 2019

Informacja

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Białymstoku informuje, iż w dniu 1 sierpnia 2019 r., o godz. 17.00 na terenie całego województwa zostaną uruchomione syreny alarmowe, w celu upamiętnienia 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

    Włączenie syren będzie jednocześnie testem sprawności urządzeń systemu wykrywania i alarmowania, wykorzystując w tym celu uregulowania zawarte w art. 10 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r., w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 poz. 96). Sygnały alarmowe przekazywane w tym dniu będą ćwiczebne.

    Rodzaje alarmów i zasady postępowania po usłyszeniu sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych znajdziesz w poradniku: http://e-podlaskie.eu/documents/10192/112192/play_0-3.swf

24 lipiec 2019

Awaria wody Zubole - Chojnowo

W związku z zaistniałym przeciekiem wody na głównej linii wodociągowej na odcinku Zubole - Chojnowo, w dniu dzisiejszym środa 24.07.2019 r. w godzinach od 8:00 do 11:00 planowana jest przerwa w dostawie wody dla mieszkańców wsi Chojnowo.

18 lipiec 2019

Pielgrzymka

Pielgrzymka JPG