Rada Gminy

W skład Rady Gminy Trzcianne wchodzą:

1 Andrzej Pogorzelski Przewodniczący Rady Gminy
2 Małgorzata Gieńko Członek Rady Gminy
3 Łukasz Lasota Wiceprzewodniczący Rady Gminy
4 Jadwiga Apoń Członek Rady Gminy
5 Marta Ciborowska Członek Rady Gminy
6 Jan Fiedoruk Członek Rady Gminy
7 Andrzej Januszczyk Członek Rady Gminy
8 Andrzej Klepadło Członek Rady Gminy
9 Jadwiga Makarewicz Członek Rady Gminy
10 Zdzisław Marciszewski Członek Rady Gminy
11 Zbigniew Jarosław Pogorzelski Członek Rady Gminy
12 Marianna Danuta Sak Członek Rady Gminy
13 Stanisław Szydłowski Członek Rady Gminy
14 Andrzej Waszkiewicz Członek Rady Gminy
15 Adam Zajkowski Członek Rady Gminy