Kontakt

Urząd Gminy Trzcianne

Adres: ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
Jednostka Nr wewnętrzny
Fax 12
Skarbnik 28
Ewidencja ludności, pozwolenia na alkohol, 14
Wójt 15
USC 16
Kadry 17
Podatki 39
Sekretariat 19
Rachunkowość i księgowość 20
Księgowość podatkowa 40
Zastępca Wójta 25
Sekretarz 24
Informatyk 25
Rolnictwo, drogownictwo, Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 25
Ochrona środowiska 26
Budownictwo, zagosp. Przestrzenne, CEIDG 27
Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna, oświata

Kanalizacja, wodociągi, odpady komunalne

36
Przewodniczący Rady Gminy 29
Obsługa Rady Gminy, OSP 30

 

GOK – 85 713 10 31 lub 85 738 50 56 wew. 23
GOPS – 85 73 10 32 lub 85 738 50 56 wew. 31