Urząd Gminy – struktura organizacyjna

 

Terminy przyjęć interesantów: poniedziałek – piątek w godzinach 730 – 1530

Struktura Organizacyjna Urzędu Gminy Trzcianne

Strukturę organizacyjną Urzędu tworzą referat i samodzielne stanowiska pracy:

Stanowiska kierownicze:

Wójt Marek Krzysztof Szydłowski
Zastępca Wójta Krzysztof Piotr Sulima
Zastępca Skarbnika Gminy  Anna Maria Klepadło
Sekretarz Gminy Trzcianne Mirosław Paniczko
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Marta Michniewicz

Referaty:

  • Referat Finansowy
  • Referat Organizacyjno – Społeczno – Obywatelski
  • Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  • Samodzielne stanowisko pracy – Radca prawny

Stanowiska pomocnicze i obsługi:

  • pomoc administracyjna,
  • kierowca autobusu szkolnego,
  • konserwator,
  • kierowca samochodu pożarniczego,
  • robotnik gospodarczy,
  • sprzątaczka.