JAKOŚĆ POWIETRZA – przekroczenie poziomu informowania i ryzyko dalszych przekroczeń dla pyłu zawieszonego PM10

Prognozowane na dzień 02.10.2020 r. przekroczenie poziomu alarmowego (150 μg/m3) dla pyłu PM10 obejmuje obszar: powiat suwalski, sejneński, augustowski, sokólski, moniecki. Więcej informacji w załącznikach.

Drukuj