450 tys. złotych od Marszałka Województwa Podlaskiego

W dniu 11 kwietnia 2023 r. Pan Artur Kosicki – Marszałek Województwa Podlaskiego oraz Pan Marek Malinowski – Członek Zarządu Województwa Podlaskiego podpisali z Panem Markiem Krzysztofem  Szydłowskim – Wójtem Gminy Trzcianne przy kontrasygnacie Pani Anny Marii Klepadło – Zastępcy Skarbnika Gminy Trzcianne umowę na udzielenie pomocy finansowej Gminie Trzcianne w kwocie 450 tys. zł. z przeznaczeniem na zakończenie budowy Gminnego Centrum Usług Medycznych w Trzciannem.

Należy dodać, że w roku 2022 Gmina Trzcianne uzyskała 500 tys. zł. od Województwa Podlaskiego, a w roku 2020 kwotę 1 mln złotych z budżetu Państwa z Programu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na realizację ww. inwestycji.

Planowane oddanie do użytku Centrum Usług Medycznych przewidziane jest we wrześniu 2023 r.

 

Marek Krzysztof Szydłowski
Wójt Gminy Trzcianne

Drukuj