9 milionów dla Gminy Trzcianne

Minister Adam Andruszkiewicz w dniu 30 maja 2022 r. na spotkaniu z udziałem władz Gmin
i Powiatu Monieckiego poinformował, że Gmina Trzcianne otrzyma z Rządowego Programu Polski Ład dotację w wysokości 9 048 399,63 zł na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej na odcinku Nowa Wieś – Szorce – Krynica o długości ok. 6,84 km. Gmina posiada opracowaną dokumentację projektową.

W wyniku realizacji inwestycji zostanie ułatwiony dostęp do terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Gminie Trzcianne poprzez przebudowę i rozbudowę drogi o długości około 6,84 km o szerokości jezdni od około 5,5 m do około 6,00m, szerokości pasa ruchu około 3,00 m, szerokości pobocza utwardzonego betonową kostką brukową o szerokości od około 1,00 m do około 1,50 m, szerokość pobocza z kruszywa około 1,00 m. We wsiach Krynica i Szorce zostaną wykonane chodniki z betonowej kostki brukowej o szerokości około 2,00 m. Jezdnię zaplanowano z betonu asfaltowego
o grubości 10 cm, w tym: warstwa wiążąca o grubości 5 cm i ścieralna o grubości 5 cm. Zostaną wykonane również na całej długości drogi zjazdy na przyległe do drogi działki. Część zjazdów będzie wykonana z betonowej kostki brukowej, część z betonu asfaltowego i część z kruszywa łamanego.
Na dojazdach do wsi zostaną wykonane odcięcia toru jazdy, natomiast we wsiach zostaną wykonane wyniesione przejścia dla pieszych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej oraz progi zwalniające również z betonowej kostki brukowej. Przy realizacji inwestycji zachowuje się istniejący sposób odwodnienia drogi polegający na powierzchniowym spływie wód opadowych do rowów przydrożnych i przepustów znajdujących się pod koroną drogi na przedmiotowym odcinku. W celu poprawy odwodnienia należy wykonać remont przepustów znajdujących się na niniejszym odcinku drogi przy zachowaniu istniejących rzędnych wlotów i wylotów oraz innych elementów odwodnienia, polegający na wymianie istniejących rur na rury z HDPE posadowionych na ławach z kruszywa o różnych grubościach, z umocowaniem wlotów i wylotów przez ich obrukowanie. W wyniku realizacji niniejszej inwestycji droga o zniszczonej, połamanej i dziurawej nawierzchni bitumicznej, na ww. odcinku zostanie rozbudowana i przebudowana do parametrów wymaganych dla drogi kategorii powiatowej klasy technicznej „Z” (zbiorczej) z nową, bezpieczną jezdnią o nawierzchni z betonu asfaltowego. Jezdnia drogi zostanie poszerzona i zwiększona zostanie jej nośność. W celu poprawy bezpieczeństwa pieszych, wykonane będą chodniki i utwardzone pobocza oraz inne elementy poprawiające bezpieczeństwo ruchu, zarówno niestrzeżonych użytkowników drogi, jak i osób zmotoryzowanych.
Na całym odcinku drogi zostanie również wykonane oznakowanie pionowe i poziome, w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu na drodze.

Trzcianne, dnia 31 maja 2022 r.

Wójt Gminy Trzcianne

Marek Krzysztof Szydłowski


Drukuj