Ankieta dotycząca zagospodarowania odpadów biodegradowalnych na terenie Gminy Trzcianne w roku 2022

Ankietę należy dostarczyć do Urzędu Gminy Trzcianne ul. Wojska Polskiego 11; 19-104 Trzcianne, pok. 14 w terminie do 24.03.2023r.

– Dane zawarte w ankiecie wykorzystywane zostaną przez Urząd Gminy Trzcianne przy obliczeniu osiągniętego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (art. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.).

– Dane dotyczące zagospodarowania bioodpadów przez mieszkańców zostaną uwzględnione przy obliczeniu wskaźników sprawozdawczych.

ANKIETA 2023.doc

Drukuj