ASF – środki kontroli, bioasekuracja zasady przemieszczania świń

W związku z publikacją rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/594 z dnia 16 marca 2023 r. ustanawiające środki szczególne w zakresie zwalczania chorób w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mońkach przesyła materiały informacyjne dedykowane hodowcom świń i rolnikom

 

2. ASF – Materiały dla rolników

Drukuj