Cele punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze”

W ramach działania punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze” realizowane będzie:

 

  1. Udzielanie informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie,
  2. Wsparcie Wnioskodawców w zakresie przygotowywania Wniosków o dofinansowywanie , pod kątem spełnienia wymagań określonych w Programie , z zachowaniem należytej staranności,
  3. Umożliwienie Wnioskodawcy złożenie wniosku o dofinansowanie,
  4. Pomoc Wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania , w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatności oraz kompletowaniu wymaganych załączników,
Drukuj