Droga Mroczki – Boguszki – Milewo – Gacisko oddana do użytkowania

29 września 2020r. uroczyście oddano do użytku drogę gminną (poprzednio powiatową)
o długości 5,6 km, koszt budowy wyniósł ponad 5,6 mln zł.

Gmina Trzcianne na budowę tej drogi pozyskała 4,3 mln zł z Funduszu Dróg Samorządowych. Decyzją Premiera Mateusza Morawieckiego uzyskano 80 % dofinansowania wartości kosztorysowej tej drogi. Powiat Moniecki dołożył do inwestycji 577 tys. zł.

W uroczystości we wsi Boguszki udział wzięli:

Wojewoda Podlaski – Pan Bohdan Paszkowski,

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Pan Kazimierz Gwiazdowski

Wicestarosta Moniecki – Pani Joanna Kitlas

Komendant Powiatowy Policji w Mońkach – Pan Artur Maksymiuk

Radni Gminni i Powiatowi obecnej i poprzedniej kadencji, pracownicy Urzędu Gminy Trzcianne i jej jednostek, sołtysi, mieszkańcy wsi Mroczki, Boguszki i Milewo, przedstawiciele wykonawcy drogi firmy UNIBEP.

Drogę poświęcił Ks. Proboszcz Kazimierz Skorulski. Uroczystość uświetnił występ zespołu „Trzciannianki”.

Życzę wszystkim mieszkańcom Gminy Trzcianne, jak również wszystkim użytkownikom bezpiecznego korzystania z tej drogi.

Wójt Gminy Trzcianne

Marek Krzysztof Szydłowski

Drukuj