INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciannem informuje, że od dnia 09.01.2023 r. będą wydawane skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej.

Skierowania będą wydawane w dniach:
– poniedziałek w godz. 8.00 – 12.00.
– środa w godz. 8.00 – 12.00.
– piątek w godz. 8.00 – 12.00.

Drukuj