INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY TRZCIANNE

W związku z nagłą śmiercią lekarza rodzinnego Włodzimierza Bołtruczuka, obecnie trwają negocjacje z podmiotami leczniczymi, które są zainteresowane prowadzeniem gabinetu lekarza rodzinnego dla mieszkańców Gminy Trzcianne. W chwili obecnej trwa procedura likwidacji działalności leczniczej lekarza Bołtruczuka, prowadzona przez jego spadkobierców. Z chwilą rozwiązania umowy najmu lokalu w którym był prowadzony gabinet lekarza rodzinnego, Gmina zawrze umowę najmu z nowym podmiotem leczniczym.

Jeden z podmiotów leczniczych przedstawił konkretną propozycję lekarza rodzinnego, który wyraził chęć prowadzenia gabinetu lekarskiego finansowanego ze środków NFZ. Mieszkańcy Gminy Trzcianne będą mieli dostęp do lekarza, po sfinalizowaniu negocjacji z podmiotami leczniczymi i zakontraktowaniu przez NFZ świadczeń medycznych. W chwili obecnej mieszkańcy Gminy Trzcianne mogą korzystać z usług lekarskich świadczonych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach.       

 W roku 2020 Powiat Moniecki zlikwidował publiczny Ośrodek Zdrowia
w Trzciannem, który był w strukturach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach. Budynek po ośrodku zdrowia Powiat Moniecki przekazał Gminie Trzcianne. Ze względu na trwającą przebudowę budynku, na potrzeby tymczasowego ośrodka zdrowia zostały zaadaptowane pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi. Na przebudowę budynku po ośrodku zdrowia, Gmina Trzcianne otrzymała 1 500 000,00 zł. dofinansowania z budżetu państwa oraz z budżetu Województwa Podlaskiego. Po wykonaniu prac budowlanych, w budynku powstanie nowoczesne Gminne Centrum Usług Medycznych. Zakończenie przebudowy z rozbudową budynku planowane jest na koniec sierpnia 2023 r. 

 

Wójt Gminy Trzcianne

Marek Krzysztof Szydłowski

Drukuj