Informacja dla osób przyjmujących uchodźców

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Trzcianne. Osoby, które przyjmują uchodźców z Ukrainy mają obowiązek poinformować o tym fakcie Urząd Gminy. Telefon: 85 738 50 56 wew. 36
Należy podać następujące dane uchodźcy:
– Imię i Nazwisko
– miejsce (adres) pobytu
– datę urodzenia i obywatelstwo
– numer dokumentu tożsamości (paszportu)
– datę przekroczenia granicy i miejsce
– datę zakwaterowania

Drukuj