Informacja o dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Gmina Trzcianne otrzymała 1 mln zł rządowego dofinansowania na  inwestycję: Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku w miejscowości Trzcianne na potrzeby Gminnego Centrum Usług Medycznych w Trzciannem , zlokalizowanego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 54/5 (obecny Ośrodek Zdrowia). Środki finansowe zostały przekazane na konto bankowe Gminy. W budynku zostaną wydzielone pomieszczenia takie jak: gabinety lekarskie, gabinet zabiegowy, apteka , gabinety lekarzy specjalistów. Budynek zostanie wyposażony w windę osobową o nośności  ok.400 kg . Budynek będzie posiadał ogrzewanie pompy ciepła oraz instalację fotowoltaiczną. Po rozbudowie powstanie powierzchnia użytkowa o powierzchni ok.530 m kwadratowych.

Opracowano koncepcję architektoniczną i będzie wykonany projekt budowlany przebudowy z rozbudową.

Zakończenie inwestycji przewidziano na koniec 2022 roku.

Informacja o dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – rozstrzygnięcie naboru

                                                        

                                                                Wójt Gminy Trzcianne

                                                              Marek Krzysztof Szydłowski

 

Drukuj