Informacja o rozpoczęciu remontu budynku po ośrodku zdrowia w Trzciannem

Informujemy, że rozpoczęła się modernizacja budynku w Trzciannem po byłym ośrodku zdrowia, która jest wykonywana w ramach inwestycji Gminy Trzcianne pn.: „Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku w miejscowości Trzcianne na potrzeby Gminnego Centrum Usług Medycznych w Trzciannem”. Na realizację inwestycji Gmina Trzcianne otrzymała dofinansowanie w kwocie 1 000 000,00 zł. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Prace budowlane związane z realizacją inwestycji potrwają do końca sierpnia 2023 roku. Po zrealizowaniu inwestycji, budynek będzie służył wszystkim mieszkańcom naszej gminy.      

Wójt

Marek Krzysztof Szydłowski

Drukuj