INFORMACJA WÓJTA

 

Odpowiadając na apel w sprawie przebudowy z rozbudową drogi powiatowej do wsi
Chojnowo, informuję, że przystąpiliśmy do opracowania dokumentacji projektowych
dotyczących przebudowy dróg powiatowych: Okrągłe – Niewiarowo i drogi we wsi Zubole
wraz z odcinkiem w okolicach miejscowości Gugny. Widząc potrzebę naprawy wszystkich
dróg, którymi najczęściej poruszają się mieszkańcy naszej gminy np. drogi Trzcianne –
Mroczki, Krynica – Stare Bajki do granicy gminy, Laskowiec – Zajki i do wsi Chojnowo.
Wszystkie wymienione powyżej drogi, są drogami powiatowymi. Tak jak przebudowaliśmy
drogę powiatową Mroczki – Boguszki – Milewo – Gacisko, która była drogą powiatową, tak
planujemy również przebudowę pozostałych dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie
naszej gminy. Poczynając przebudowę od drogi z największym natężeniem ruchu, bez
oglądania się na ich zarządcę – Powiat Moniecki. Realizując zmierzenia inwestycyjne na
drogach w Gminie Trzcianne mając na uwadze wielkość natężenia ruchu, przyjdzie również
czas na przebudowę drogi powiatowej do miejscowości Chojnowo.

Wójt

Marek Krzysztof Szydłowski

Drukuj