Informacja Wójta Gminy Trzcianne

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

W dniu 23 lutego 2023 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Wójt Marek Krzysztof Szydłowski podpisał umowę na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego Gminy Trzcianne pn.: „Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Trzcianne wraz z wyposażeniem niezbędnym do obsługi”. Przyznana umową kwota dofinansowania wynosi 4 424 379 zł. tj. 100 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Inwestycja planowana jest do realizacji w dwóch etapach, w latach 2023 – 2024. Inwestycja będzie realizowana z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Całkowite koszty realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego wynoszą 5 713 350,00 zł. 

Z up. Wójta
Krzysztof Piotr Sulima
Zastępca Wójta

 

Drukuj