Informacja Wójta Gminy Trzcianne o dzierżawie gruntów rolnych w Szorcach

Trzcianne, 12 listopada 2019 r.

INFORMACJA

 o wyborze najkorzystniejszej oferty na dzierżawę gruntów rolnych niezabudowanych położonych na terenie wsi Szorce gm. Trzcianne oznaczonych numerami geodezyjnymi działki 847 o powierzchni 0,77 ha i 848 o powierzchni 2,09 ha

Na dzierżawę powyższych gruntów rolnych najkorzystniejszą ofertę złożył Pan Andrzej Bujnarowski zam. Szorce 55, 19-104 Trzcianne na kwotę 1 269,00 zł. za 1 hektar działki nr 847 i na kwotę 1428 zł za 1 hektar działki nr 848 z którym zostanie zawarta umowa dzierżawy w/w gruntów na okres 5 lat.

Protokół z otwarcia ofert znajduje się w Urzędzie Gminy Trzcianne.

Wójt

Marek Krzysztof Szydłowski

Drukuj