Informacja Wójta

Wójt Gminy Trzcianne informuje, że na terenie gminy trwa wymiana wodomierzy. Sukcesywnie będą wymieniane wszystkie wodomierze.
 

Gmina Trzcianne działająca jako Przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne na terenie Gminy Trzcianne informuje, że od 3 stycznia 2021 trwa realizacja kompleksowej wymiany wodomierzy głównych w miejscowościach położonych na terenie Gminy Trzcianne

Wymianą zostaną objęte wodomierze główne.

Właściciele lub użytkownicy posesji proszeni są o bezproblemowe udostępniane miejsc zamontowania wodomierzy, celem ich wymiany.

Czynności związane z wymianą wodomierzy, będą realizowane przez pracowników Urzędu Gminy Trzcianne, którzy po instalacji nowych wodomierzy, sporządzą protokół, który zostanie podpisany przez właściciela lub użytkownika oraz osobę dokonującą wymianę.

UWAGA: UPRASZA SIĘ OSOBY PRZEBYWAJĄCE NA KWARANTANNIE LUB IZOLACJI DOMOWEJ W ZWIĄZKU Z ZAKAŻENIEM COVID-19 O BEZWZGLĘDNE POINFORMOWANIE O TYM FAKCIE PRACOWNIKÓW PRZED ICH WEJŚCIEM DO DOMU !

 
Wójt
 
Marek Krzysztof Szydłowski
Drukuj