INFRORMACJA DOTYCZĄCA PROGRAMU DOBRY START 300 +

300 plus: wnioski o pieniądze na wyprawkę można składać o 1 lipca 2020

 

               W  ramach programu Dobry Start  można otrzymać 300 zł na wyprawkę szkolną.

               Od 2019 roku o 300 zł na wyprawkę mogą ubiegać się także osoby uczące się w szkołach policealnych oraz w szkołach dla dorosłych.

 

Dobry Start: kto może dostać 300 zł na wyprawkę szkolną dla dziecka?

To, komu należą się pieniądze w ramach świadczenia 300 plus, jest jasno określone. 300 zł na dziecko w ramach wsparcia w skompletowaniu wyprawki szkolnej może otrzymać:

 • rodzic
 • opiekun faktyczny dziecka – który złożył wniosek o jego adopcję
 • opiekun prawny dziecka
 • dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej
 • osoba prowadząca rodzinny dom dziecka

 

Wnioski o 300 plus można składać:

 • od 1 lipca przez platformę Emp@tia, bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS
 • od 1 sierpnia drogą tradycyjną w formie papierowej

 

Ostateczny termin złożenia wniosku o 300 zł na wyprawkę dla dziecka to 30 listopada.

 

 

 

Wnioski składa się w:

 • urzędzie miasta lub gminy
 • ośrodku pomocy społecznej
 • innej jednostce wyznaczonej w gminie (np. w centrum świadczeń)
 • powiatowym centrum pomocy rodzinie (dotyczy dzieci przebywających w pieczy zastępczej)

               

Świadczenie 300 plus można otrzymać na dziecko uczące się w szkole:

    do ukończenia przez nie 20. roku życia

    do ukończenia przez nie 24. roku życia, jeśli jest niepełnosprawne

 

300 zł na wyprawkę szkolną nie przysługuje na:

    studentów

    przedszkolaków

    dzieci w tzw. zerówce

 

Kiedy wypłata 300 zł na dziecko na wyprawkę szkolną?

         Składając wniosek w lipcu drogą elektroniczną  lub sierpniu w formie papierowej w Urzędzie, pieniądze otrzymamy najpóźniej 30 września. Jeśli wniosek o 300 zł na wyprawkę szkolną zostanie złożony po wakacjach, pieniądze trafią na konto w ciągu 2 miesięcy od jego złożenia.

 

 

 

Wójt Gminy

 

Marek Krzysztof Szydłowski

Drukuj