Inwestycje Gminy Trzcianne dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład

W ramach pierwszej edycji pilotażowej Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład, Gmina Trzcianne złożyła trzy wnioski:

  1. Jeden wniosek bez kwotowego ograniczenia:

Poprawa warunków komunikacji poprzez przebudowę drogi Nr 1844B Okrągłe – Niewiarowo – Czekołdy i drogi Trzcianne – Korczak – Boguszewo – Stare Bajki – Nowa Wieś”.

  1. Jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 000 000,00 zł.:

Poprawa warunków dostępności terenów inwestycyjnych w Gminie Trzcianne poprzez przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1841B na odcinku Stare Bajki – Nowa Wieś”.

  1. Jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 000 000,00 zł.:

Poprawa warunków komunikacji w Gminie Trzcianne poprzez przebudowę ulic: Spółdzielczej, Słowackiego i Ogrodowej i drogi gminnej Nr 104705B Trzcianne – Pisanki”.

Na zadanie pn.: „Poprawa warunków komunikacji w Gminie Trzcianne poprzez przebudowę ulic: Spółdzielczej, Słowackiego i Ogrodowej i drogi gminnej Nr 104705B Trzcianne – Pisanki”. otrzymaliśmy dofinansowanie na kwotę 4 594 049,28 zł. (słownie: cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterdzieści dziewięć złotych 28/100).

Otrzymane środki pozwolą na realizację inwestycji oczekiwanych przez mieszkańców naszej gminy. Pozostałe wnioski, które nie otrzymały dofinansowania będą składane do kolejnych edycji Rządowego Funduszu Polski Ład.

Wójt

Marek Krzysztof Szydłowski

Drukuj