Kondolecje dla Żony i Syna ŚP. lek. Włodzimierza Bołtruczuka

Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy ŚP. Włodzimierza Bołtruczuka lekarza rodzinnego sprawującego wieloletnią opiekę medyczną nad mieszkańcami gminy Trzcianne.

Żonie i Synowi składamy wyrazy głębokiego współczucia.

 

Wójt Gminy Trzcianne
Marek Krzysztof Szydłowski

oraz

Pracownicy

Drukuj