Mamy lekarza!

Gmina Trzcianne podpisała umowę najmu lokalu w Świetlicy Wiejskiej w Nowej Wsi
z podmiotem leczniczym Pani Moniki Joanny Rutkowskiej.

Pani Monika Rutkowska jest lekarzem z 20-letnim stażem lekarskim, w latach 2016-2017 udzielała świadczeń zdrowotnych w Trzciannem.

Rozpoczęcie udzielania świadczeń lekarskich nastąpi po podpisaniu przez lekarza umowy
z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 

Wójt Gminy Trzcianne
Marek Krzysztof Szydłowski

Drukuj