Modernizacja płyty boiska

W dniu 27 maja 2020 r. zakończyły się prace związane z modernizacją płyty boiska przy Szkole Podstawowej w Trzciannem. W ramach modernizacji zostały wykonane min. niwelacja płyty boiska i uzupełnienie ziemią, zasiano trawę boiskową, wykonany został system nawadniający w oparciu o zraszacze dedykowane dla boisk sportowych wraz z sterownikiem systemu. Wartość inwestycji wyniosła 60 000,00 zł. Nowe boisko będzie służyć zarówno dzieciom i młodzieży szkolnej jak i wszystkim osobom, które lubią grać w piłkę nożną.

Drukuj