Montaż skrzynek pocztowych

W związku z zaistniałą sytuacją, aby poprawić komunikację pomiędzy Mieszkańcami Gminy a Pocztą Polską i innymi instytucjami, zaleca się montaż skrzynek pocztowych. Obowiązek ten wynika bezpośrednio z przepisów Prawa Pocztowego i dotyczy każdego właściciela nieruchomości. Zamontowanie skrzynki w miejscu ogólnie dostępnym na oznaczonej numerem posesji, pozwala właścicielowi nie tylko być w zgodzie z przepisami prawa ale również może w znaczący sposób poprawić jakość życia mieszkańców.
Jako załączniki podajemy Państwu dodatkowe informacje oraz Rozporządzenie w tej sprawie.

 

Informacja techniczna – Polecony do skrzynki

Rozporządzenie MAIC Skrzynki oddawcze

Skrzynka pocztowa na każdej posesji w naszej gminie

Drukuj