Nabór do programu “Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

Ogłoszono nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Rolnicy chcący uczestniczyć w programie powinni wypełnić wniosek a następnie złożyć do dnia  10.02.2023r. w pokoju nr 14 w Urzędzie Gminy Trzcianne, ul. Wojska Polskiego 11.

We wniosku proszę podać orientacyjną masę posiadanych odpadów rolniczych. Dane są niezbędne do sporządzenia wniosku o dofinansowanie. 

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrzone.

Do dofinansowania kwalifikują się koszty odbioru tj. zbierania, transportu oraz odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu „big bag”.

W przypadku nieotrzymania dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” zadanie nie będzie realizowane.

pliki do pobrania: 

Wniosek.docx

Drukuj