Największa inwestycja drogowa w powiecie monieckim

Gmina Trzcianne realizuje budowę drogi Mroczki – Boguszki – Milewo – Gacisko o długości 5,6 km. Droga ta została przejęta od powiatu monieckiego. Na realizację tej drogi Gmina Trzcianne otrzymała 4 359 360 zł dotacji od Wojewody Podlaskiego. Powiat moniecki dołoży 577 tysięcy złotych, Gmina Trzcianne również 577 tysięcy złotych.

Obecnie została ułożona masa bitumiczna na jezdni drogi na odcinku od wsi Milewo do drogi powiatowej 1363B Mońki – Kołodzież – Trzcianne. Trwają również prace związane z przygotowaniem do ułożenia masy bitumicznej na odcinku od wsi Milewo do wsi Boguszki.

Zakończenie budowy jest przewidziane na koniec września 2020 roku.

Drukuj