Największa inwestycja drogowa w powiecie monieckim

Gmina Trzcianne realizuje budowę drogi Mroczki – Boguszki – Milewo – Gacisko o długości 5,6 km. Droga ta została przejęta od powiatu monieckiego. Na realizację tej drogi Gmina Trzcianne otrzymała 4 359 360 zł dotacji od Wojewody Podlaskiego, powiat moniecki dołoży 577 tysięcy złotych, Gmina Trzcianne również 577 tysięcy złotych. Dodać należy, że wysokość dotacji od Wojewody wynosi 80 % kosztów inwestycji. Jest to najwyższe dofinansowanie jakie można otrzymać z Funduszu Dróg Samorządowych. Dzięki zabiegom władz Gminy Trzcianne (m.in. u Pana Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego) prośba naszej Gminy o podwyższenie pierwotnie pozyskanego dofinansowania w wysokości 50 % do wysokości 80 % została pozytywnie rozpatrzona. Aktualnie trwają prace przy budowie drogi. Zakończenie budowy jest przewidziane na koniec września 2020 roku.

Wójt Gminy Trzcianne

Marek Krzysztof Szydłowski

Drukuj