Nieprawdziwe informacje

Rozpowszechniane są nieprawdziwe informacje na facebooku m.in. przez Radne i osobę bliską Przewodniczącemu Rady Gminy Trzcianne, że w czasie pożaru w Szorcach były niesprawne hydranty. Jest to nieprawda. Wszystkie hydranty są sprawne i woda
 z wodociągu była tankowana bez przeszkód. Tak oświadczyli strażacy OSP w gabinecie Wójta w dniu 16 grudnia 2021 roku.

 

 

Marek Krzysztof Szydłowski

Wójt Gminy Trzcianne

Drukuj