Nowy wzór wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego lub warunków zabudowy

 

Od 3 stycznia 2022 r. obowiązuje nowy ogólnopolski wzór formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, jak również o ustalenie warunków zabudowy.

Wzór wniosku określa Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, albo warunków zabudowy.

W związku z powyższym Inwestor zobowiązany jest do złożenia wniosku na nowym formularzu.

Formularz wniosku dostępny jest:

– na stronie internetowej urzędu: https://trzcianne.pl/do-pobrania/

– w Urzędzie Gminy Trzcianne.

Drukuj