OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TRZCIANNE – użyczenie tabletów na czas nauki zdalnej

Gmina Trzcianne złożyła wniosek do Centrum Projektów Polska Cyfrowa obejmujący zakup sprzętu komputerowego dla szkół na kwotę 45.000 zł (maksymalna kwota możliwa do pozyskania). Zakupiony sprzęt zostanie przekazany do szkół: Szkoła Podstawowa im. Św. Franciszka w Trzciannem, Szkoła Podstawowa w Starych Bajkach, Szkoła Podstawowa w Laskowcu. Zakupione tablety zostaną użyczone najbardziej potrzebującym uczniom naszej gminy na czas nauki zdalnej.

Proszę rodziców o zgłaszanie zapotrzebowania na użyczenie tabletu dla swego dziecka do dyrektora szkoły do dnia 24 kwietnia 2020 r.

Drukuj