Ogłoszenie

Na podstawie Uchwały NR XIX/127/20 Rady Gminy Trzcianne z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi w zakresie usuwania odpadów ciekłych, od 1 stycznia 2021r. ulegają zmianie stawki opłaty za wywóz nieczystości ciekłych.

Wysokość stawek:

1) dla wsi Trzcianne, Zubole, Zucielec, Nowa Wieś – 120 zł brutto

2) dla wsi Szorce, Krynica, Wyszowate, Stare Bajki, Niewiarowo, Pisanki, Milewo, Boguszki, Mroczki, Chojnowo, Gugny, Budy, Dobarz, Wilamówka, Boguszewo – 160 zł brutto

3) dla wsi Laskowiec, Kleszcze, Brzeziny, Giełczyn, Kołodzieje, Zajki – 200 zł brutto.

Drukuj