OŚWIADCZENIE

OŚWIADCZENIE

W obronie Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka w Trzciannem przed oszczerstwami i fałszywymi pomówieniami.

 

Jedna z nauczycielek Bożena S. zamieściła wpis na Facebooku, w którym dopuszcza się oszczerstwa wobec Pani Dyrektor Barbary Brzostowskiej.

Stawia fałszywą hipotezę, że jedna z nauczycielek zaraziła ją (Bożenę S.) w szkole COVID-19. Fałszywe też wyciągnęła oszczercze wnioski, że Pani Dyrektor swoim niedopatrzeniem spowodowała jej zarażenie i śmierć jej rodziców. Wiele osób (około 200 lików) uwierzyło w te oszczerstwa. Z przeprowadzonego badania laboratoryjnego wykonanego w dniu 09.12.2020 r. wynika, że u obwinionej nauczycielki brak jest przebytego kontaktu z wirusem SARS-CoV-2 w przeszłości. Wynik badania poniżej.

Pani Dyrektor została publicznie niesłusznie znieważona. Wystąpimy w obronie dobrego imienia Pani Dyrektor, użyjemy środków prawnych, zgodnie z art.63 Karty Nauczyciela.

Sam bardzo ciężko w ostatnim czasie przechorowałem COVID-19. Mimo podjętych głębokich przemyśleń i kojarzenia faktów nie wiem gdzie się zraziłem. Bez 100% dowodów nie można obrzucać inną osobę fałszywym oskarżeniem.

Apeluję do Pani S. o opamiętanie i przeproszenie swoich ofiar

 

                                                                                                      Sekretarz  Gminy Trzcianne

                                                                                                             Mirosław Paniczko

 

Drukuj