Podziękowanie Wójta mieszkańcom i Radnym, wyniki głosowania

Trzcianne, 23 maja 2022 r.

Szanowni Mieszkańcy i Radni Gminy Trzcianne

Wójt Gminy Trzcianne dziękuje Radnym Gminy Trzcianne za podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2022-2027. Dzięki podjęciu uchwały będzie realizowane zadanie inwestycyjne pn.: ,,Poprawa warunków komunikacji w Gminie Trzcianne poprzez przebudowę ulic: Spółdzielczej, Słowackiego i Ogrodowej i drogi gminnej Nr 104705B Trzcianne – Pisanki”. Na realizację zadania w budżecie Gminy przeznaczona została kwota 4 825 972,00 zł. Gmina Trzcianne otrzymała na realizację powyższej inwestycji wstępną promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na dofinansowanie w kwocie 4 594 049,28 zł. Natomiast cena najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym zorganizowanym przez Gminę Trzcianne na wyłonienie wykonawcy ww. zadania wynosi 6 985 320,99 zł. W związku z czym brakujące 2 159 348,99 zł należało ująć w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na rok 2023. Radnym został przedłożony projekt uchwały w tej sprawie. Nad projektem uchwały w dniu 19 maja bieżącego roku na sesji Rady Gminy odbyło się głosowanie. Za sprawą radnych, którym zależy na rozwoju Gminy Trzcianne – z wynikiem pozytywnym, uchwała została podjęta. Dzięki Państwa zaangażowaniu i zainteresowaniu sprawą, powstaną na terenie Naszej Gminy inwestycje drogowe o wartości 6 985 320,99 zł, trzy ulice w miejscowości Trzcianne i droga Trzcianne – Pisanki.

W załączniku przekazuję wynik głosowania nad projektem ww. uchwały .

Wójt

Marek Krzysztof Szydłowski

Drukuj