Prace geodezyjne na terenie gminy Trzcianne

Trzcianne, dnia 8.04.2020 r.

Wójt Gminy Trzcianne

Wojska Polskiego 10

19-104 Trzcianne

GKOŚ.6811.6.2020

 

Mieszkańcy Gminy Trzcianne

 

 

W nawiązaniu do informacji Starosty Monieckiego z dnia 7 lutego 2020 roku o rozpoczęciu prac geodezyjno- kartograficznych dotyczących modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków  obrębów ewidencyjnych:

  • Budy, Chojnowo, Nowa Wieś, Szorce, Trzcianne, Wilamówka, Wyszowate, Zubole, Zucielec, Gugny-Dział Łąk Wsi Dobarz, Nowa Wieś-Bagno Ławki

 

zawiadamiam, że firma geodezyjna realizująca w/w prace w najbliższym czasie planuje rozpoczęcie czynności terenowych.
Do prawidłowego wykonania prac niezbędne będzie odszukanie punktów osnowy geodezyjnej oraz pomiar budynków, co będzie wykonywane w najbliższych miesiącach. Nierzadko będzie to wymagało wejścia
na posesje, lub realizacji innych prac terenowych niezbędnych do znalezienia punktów osnowy, lub pomiaru budynków. Wskazane byłoby umożliwienie geodetom wykonywania ich pracy i odpowiedzi na ich pytania (dotyczące budynków), z rzecz jasna zachowaniem wszystkich niezbędnych środków ostrożności, zwłaszcza podczas panującej obecnie epidemii.

 

Prace te nie są w żaden sposób wiązane ze scaleniami, a w ich wyniku nie będą przesuwane działki, czy zmieniani ich właściciele.
Nie będzie również okazywania granic wszystkich działek. W wyjątkowych przypadkach, gdy analiza archiwalnej dokumentacji geodezyjne nie będzie dawała pewności co do przebiegu granicy działki, mogą okazać się niezbędne uzgodnienia jej przebiegu z właścicielami gruntów przyległych.

Mając powyższe na uwadze, proszę mieszkańców naszej gminy o współpracę z geodetami podczas wykonywania przez nich prac geodezyjnych.

 

 

Wójt

 

Marek Krzysztof Szydłowski

Drukuj