Program „CZYSTE POWIETRZE” w Trzciannem

Uprzejmie informujemy że w związku z podpisaniem porozumienia Wójta Gminy Trzcianne z Prezesem WFOŚiGW w Białymstoku z dniem 01 czerwca 2021 roku został uruchomiony punkt konsultacyjno-informacyjny programu „CZYSTE POWIETRZE”.

Punkt umieszczony jest w pokoju nr 1 przy ul. Wojska Polskiego 11 w Trzciannem.

Punkt konsultacyjno-informacyjny będzie czynny

– w poniedziałki w godzinach 8.00-13.00 ,

– w czwartki w godzinach 8.00-13.00,

Tel. 85 738 50 56 w. 37

Program priorytetowy „Czyste Powietrze” ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Drukuj