Projekt grantowy „Zdalna Szkoła”

W dniu 13 maja 2020 r. Wójt Gminy Trzcianne Pan Marek Krzysztof Szydłowski przekazał dyrektorom szkół sprzęt komputerowy pozyskany ze środków z projektu grantowego pod nazwą „Zdalna Szkoła”.  Nieodpłatnie zostały użyczone tablety jako pomoc uczniom w zdalnym nauczaniu. Szkoła Podstawowa im. Św. Franciszka w Trzciannem otrzymała 42 tablety i router na kwotę 33 814,00 zł, Szkoła Podstawowa w Laskowcu otrzymała 10 tabletów na kwotę 7 990,00 zł, a Szkoła Podstawowa w Starych Bajkach otrzymała 4 tablety na kwotę 3 196,00 zł.

Drukuj