Projekt ZDALNA SZKOŁA +

W dniu 17 listopada 2020 r. Wójt Gminy Trzcianne Pan Marek Krzysztof Szydłowski przekazał dyrektorom szkół sprzęt komputerowy pozyskany ze środków z projektu grantowego pod nazwą „Zdalna Szkoła Plus”.  Nieodpłatnie zostały przekazane laptopy jako pomoc uczniom w zdalnym nauczaniu. Pomoc jest skierowana głównie do rodzin wielodzietnych 3+ ale nie tylko. Szkoła Podstawowa im. Św. Franciszka w Trzciannem otrzymała 9 laptopów na kwotę 33749,91 zł, Szkoła Podstawowa w Laskowcu otrzymała 7 laptopów na kwotę 26249,93 zł, a Szkoła Podstawowa w Starych Bajkach otrzymała 4 laptopy na kwotę 14999,96 zł.

Razem wartość projektu wyniosła 74999,80 zł

Drukuj