Prośba o wsparcie procesu konsultacji społecznych

Szanowni Państwo

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców Gminy Trzcianne a także do wszystkich osób którym zależy na rozwoju województwa podlaskiego o wsparcie procesu konsultacji społecznych poprzez pozytywne wypowiedzenie się za potrzebą budowy drogi ekspresowej
S16 przez Powiat Moniecki, poprzez przesłanie na adres e-mail: gbarabasz@schuessler-plan.com, bądź listownie na dedykowany ku temu adres, ankiet zamieszczonych na stronie inwestycji pod linkiem:

S16-Formularz-Opinii_A3edytowalny.pdf

Obecne konsultacje trwają do 08.12.2020 r.

Uważamy, że zaproponowane koncepcje wydają się być możliwe do zrealizowania,
a prowadzone konsultacje pozwolą doprecyzować rozwiązania tak, aby ostatecznie wybudowana droga szybkiego ruchu była wygodna i bezpieczna oraz dawała nowe możliwości rozwoju zarówno dla naszych przedsiębiorców, jak i przyciągała kapitał
z zewnątrz.

Uważamy, że poprowadzenie drogi S16 przez Biebrzański Park Narodowy w rejonie obecnej drogi krajowej Nr 65 i trasy kolejowej E75 będzie optymalnym rozwiązaniem
z pośród zaproponowanych wariantów.

Przyroda, w tym zwierzęta i ptactwo od wielu lat współistnieje na tym obszarze
z infrastrukturą drogową i kolejową.

Uważamy, że pojawiające się stwierdzenia niektórych osób i podmiotów próbujących wpłynąć na negatywne postrzeganie planowanej inwestycji przez społeczeństwo, mówiących
o tym, że zwierzęta i ptaki przeniosą się, czy przestaną migrować wzdłuż rzeki Biebrzy jest kompletnie nieprawdziwe. Tezy te wygłaszane w populistyczny sposób przez pojedyncze jednostki nie są realnym odzwierciedleniem opinii społeczeństwa, czego wyrazem niech będą pozytywne opinie naszych mieszkańców i nas samych zawarte w wysłanych projektantom ankietach.

Liczymy na aktywne wsparcie z Państwa strony.

 

Z poważaniem

Wójt

Marek Krzysztof Szydłowski

Drukuj