Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Szanowni Państwo, proszę zapoznać się z Rozporządzeniami Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji obowiązującymi od 1 grudnia 2021 roku.

Rozporządzenie MSWiA z dn. 30 listopada 2021 r. w spr. wprowadzenia czas. zakazu przeb. na określonym obszarze w strefie nadgranicznej

Rozporządzenie MSWiA z dn. 30 listopada 2021r. zmieniające rozp. w spr. uzbrojenia Straży Granicznej

Rozporządzenie MSWiA z dn. 30 listopada 2021r., w spr. wprow. czas. zakazu noszenia broni

Drukuj