Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022

W nawiązaniu do pisma Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2020 r.,
Nr: DWKI-WWR.4015.4.2020.KK zwracam się z ponowną prośbą o upowszechnienie
informacji o sposobie realizacji „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym
w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów
ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022” poprzez zamieszczenie informacji o ww. programie na
stronie internetowej urzędu, gablotach oraz w miejscach powszechnie dostępnych
dla obywateli.
Niezbędne informacje o programie dostępne są na stronie internetowej:
https://www.gov.pl/web/edukacja/wsparcie-dla-uczniow-niepelnosprawnych
Proszę o zapoznanie się z zasadami realizacji programu, zakresem przyznawanej
pomocy i obowiązującymi kryteriami oraz o poinformowanie dyrektorów szkół o programie.
Poniżej link do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie
szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie
dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów
ćwiczeniowych w latach 2020–2022.
https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1227

Drukuj