Segregacja odpadów komunalnych

Przypominamy o ustawowym obowiązku segregacji opadów komunalnych. Właściciele nieruchomości, którzy jeszcze nie segregują odpadów powinni:

  1. złożyć do Wójta Gminy Trzcianne deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  2. zapoznać się z zasadami prawidłowego segregowania odpadów,
  3. pobrać worki i harmonogram odbioru odpadów segregowanych w tutejszym Urzędzie Gminy Trzcianne.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 85 738 50 56 wew. 36

 

W dniach 17 – 18 września 2020r. odbędzie się planowana zbiórka z terenu Gminy Trzcianne odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego oraz opon. Odpady należy wystawić przed posesjami w sposób nieutrudniający przejazdu. Zbiórka odbywać się będzie od godz. 7.00. Odpady wystawione po odbiorze nie będą odebrane.

W celu sprawnego przeprowadzenia zbiórki zwracamy się do właścicieli nieruchomości położonych w zabudowie kolonijnej o zgłoszenie odbioru do dnia 15 września 2020, tel.: 85 738 50 56 wew. 36.

 

 

Terminarz odbioru:

17 wrzesień 2020 – Trzcianne, Zubole, Boguszewo, kolonia Zucielec, kolonia Nowa Wieś, Chojnowo, Mroczki, Wilamówka, Boguszki, Milewo, Pisanki, Kleszcze, Zajki, Kołodziej, Giełczyn, Laskowiec, Brzeziny, Gugny, Stójka, Budy, Dobarz

 

18 wrzesień 2020 – Nowa Wieś, Zucielec, Niewiarowo, Szorce, Wyszowate, Krynica, Stare Bajki, Korczak

Drukuj