Świetlica Wiejska we wsi Krynica

 

W dniu 28 czerwca 2022 r. została uroczyście oddana do użytku i poświęcona Świetlica Wiejska we wsi Krynica. W uroczystości udział wzięli Pan Kazimierz Gwiazdowski Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Pani Wiesława Burnos Członek Zarządu Województwa Podlaskiego, Pan Bogusław Dębski przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego, Pan ppłk Dariusz Szorc Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji, ksiądz Grzegorz Bolesta i ksiądz Marcin Czapski, Radni Rady Gminy Trzcianne oraz Rady Powiatu Monieckiego, zespoły ludowe „Trzciannianki”
i „Kryniczanki”, sołtysi wsi, mieszkańcy wsi Krynica i Gminy Trzcianne oraz Telewizja Polska Oddział Białystok. W uroczystości wzięło udział około 120 osób.

List do Wójta Gminy Trzcianne Marka Krzysztofa Szydłowskiego i uczestników uroczystości skierował Pan Artur Kosicki Marszałek Województwa Podlaskiego.

Świetlica została wybudowana na prośbę mieszkańców wsi Krynica. Na wniosek Wójta Rada Gminy Trzcianne w 2019 roku przyjęła do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Świetlicy Wiejskiej we wsi Krynica”. Najpierw został opracowany projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę. Wartość inwestycyjna zadania wyniosła 1 007 000 złotych, na to zadanie Gmina Trzcianne otrzymała dzięki pomocy Pana Posła Kazimierza Gwiazdowskiego 190 000 złotych z Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz 200 000 złotych z Funduszu Pomocy Gmin i Powiatów od Samorządu Województwa Podlaskiego. Pozostała kwota została wydana z budżetu Gminy Trzcianne.

Pragnę również poinformować, że dzięki przychylności Pana Posła i Władz Województwa Podlaskiego otrzymaliśmy 1 milion złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  i 500 000 złotych z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów Województwa Podlaskiego na budowę Centrum Medycznego w Trzciannem. Inwestycja o wartości ponad 2 miliony złotych jest obecnie w trakcie realizacji.

Świetlica ma powierzchnię 227 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Wyposażona jest w pomieszczenia i zaplecze sanitarne oraz kuchenne, a także w gazowe ogrzewanie i klimatyzację, parking i teren zielony. W planach jest budowa siłowni napowietrznej i placu zabaw.

Świetlica będzie służyć mieszkańcom wsi Krynica, mieszkańcom Gminy
i wszystkim, którzy zechcą z niej skorzystać. Wykorzystywana będzie na potrzeby społeczne, kulturalne, religijne, imprezy okolicznościowe.

Serdecznie dziękuję Mieszkańcom wsi Krynica za przygotowanie uroczystości
i zorganizowanie przyjęcia, a także zespołom ludowym za oprawę muzyczną i wokalną.

Życzę wszystkim zadowolenia i miłego spędzenia czasu podczas korzystania
z naszej świetlicy.

 

Wójt

Marek Krzysztof Szydłowski

 

Pismo Marszałka

Drukuj