Ważne informacje

Przypominam, iż zgodnie z zapisami Załącznika 2/2a/2b w aktualnej wersji programu (tj. obowiązującej od 3 stycznia 2023 r.) kocioł na pellet oraz kocioł zgazowujący drewno są kosztem kwalifikowanym w ramach programu „Czyste Powietrze” pod warunkiem:

 

– złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego kocioł na pellet/zgazowujący drewno,

– wystawiania faktury,

– montażu kotła

 w terminie do 30 czerwca 2023 r.

Kotły zamontowane w późniejszym terminie lub z fakturą wystawioną po 30 czerwca 2023 r. nie będą mogły został rozliczone.

 Powyższe ograniczenie nie dotyczy:

– kosztów zakupu i montażu kotłów na pellet oraz zgazowujących drewno o podwyższonym standardzie (tj. obniżonej emisyjności cząstek stałych o wartości ≤ 20 mg/m3),

– wniosków o dofinansowanie składanych we wcześniejszych wersjach programu (tj. przez 3 stycznia 2023 r.).

 

Drukuj